• چهارشنب 24 تیر 1394
    شبِ پیش (سه‌شنبه 23 تیرماه94) ساختمانِ انتشاراتِ علمی فرهنگی میزبان جلسهٔ مشترکِ نویسندگانِ طرفِ قرارداد با بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان و مسؤولان این انتشارات بود. بنا به گزارشِ روابط‌عمومی بنیاد، در ضیافت افطار مشترک بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان و انتشارات علمی و فرهنگی، محسن سلیمانی، زهرا زواریان، زهیر توکلی، قاسمعلی فراست، جهانگیر خسروشاهی، محمد حنیف، محمدعلی گودینی، اکبر خلیلی، فیروز زنوزی، علی مؤذنی، مصطفی جمشیدی، صادق کرمیار و مزدا مرادعباسی حاضر شدند تا با ناشرِ جدید...