• یکشنبه 01 شهریور 1394
    دکتر سیدعباس صالحی معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور در منزل استاد مظاهر مصفا جویای احوال وی شد.مهدی قزلی مدیرعامل بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان، مصطفی رحماندوست عضو هیئت مدیره بنیاد که در دههٔ 50 دانشجو و شاگردِ دکتر مصفا بوده است و ابراهیم زاهدی‌مطلق از دیگر شاگردانِ استاد مصفا و معاون داستانِ بنیاد و نیز جواد محقق معاون شعر بنیاد دکتر صالحی را در این دیدار همراهی کردند. دکتر مصفا به نقلِ برخی خاطراتِ...