• دوشنبه 04 خرداد 1394
    در سالروز آزادسازی خرمشهر، هفتمین شبِ شعرِ ترانگیزان با شعرخوانی شاعرانِ خوزستان و شاعرانی از کشور عراق به زبان‌های فارسی و عربی در بندر خرمشهر برگزار شد.شاعرانی از شهرهای اهواز، آبادان، خرمشهر، سربندر، ماهشهر، رامشیر و سه شاعر برجسته از کشور عراق مهمانانی بودند که در شبِ شعرِ خرمشهر آزاد شد از رشادت‌های مردم، رزمندگانِ دفاع مقدس و فرماندهانی چون شهید محمد جهان‌آرا و بهروز مرادی در دورانِ مقاومتِ خرمشهر و آزادسازی این شهر برای حاضران شعرخوانی کردند. تالارِ شهید...